Ing. Ján Germányi

konateľ | stavbyvedúci


Ing. Lukáš Marcinčák

konateľ | stavbyvedúci


Ing. Jakub Halkovič

projektant


Ing. Jana Hicová

projektant