INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Inžiniering

Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného povolenia. Zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva).

Referencie iňžinierska činnosť:

BD PÚPAVOVA 20, Bratislava - stavebné povolenie

BD LIPSKÉHO 1-3, Bratislava - stavebné povolenie

BD KAŠTIELSKA 10 , Bratislava - záber verejného priestranstva, stavebné povolenie

BD DUKELSKÁ 47, Bratislava - záber verejného priestranstva

BD KALIŠTNÁ 1-3, UHROVECKÁ 8-10-12, BA - stavebné povolenie, záber verejného priestranstva

BD HOROVA 18, Bratislava - stavebné povolenie

BD SOKOLSKÁ 18-20, Bratislava - stavebné povolenie

BD NEZABUDKOVA 16-18, Bratislava - stavebné povolenie

BD BUDATINSKA 53-55, Bratislava - záber verejného priestranstva

BD BUJNAKOVÁ 1-11, Bratislava - stavebné povolenie

parallax background