Bytový dom Iľjušinova

Miesto výstavby: Bratislava-Petržalka

Druh: Rekonštrukcia/obnova

Začiatok stavby:

Odovzdanie stavby: